Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Recruiter İnsan Kaynakları (İK) Yazılımı

Ana Sayfa / Özellikler / Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Aday Takip Sistemi ile, tüm şirketleriniz için açık pozisyonlarınızı oluşturabilir, onları en ince ayrıntısına kadar tanımlayabilirsiniz. Aday Takip Sistemi üzerinden pozisyonlarınızın; Telefon Mülakatı, Teknik Mülakat, Görüntülü Görüşme, Yüz Yüze Görüşme ve Referans Mülakatı gibi tüm adımlarında adaylara yönlendirilecek mülakat sorularını en ince ayrıntısına kadar tanımlayabilirsiniz.

Kolayca Pozisyonlarınızı Oluşturun

İnsan Kaynakları Yazılımı ile pozisyonlarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. İK Yazılımını kullanarak pozisyon oluştururken; İşe Alınacak Kişi Sayısı, Zorunlu Nitelikler, Tercih Edilen Nitelikler, Kişisel Yetenekler, Pozisyon Tanımı, Dış Kaynak olup olmadığı, Görev Yeri, Çalışma Saatleri, Ulaşım, Yemek, Maaş Zammı, Fazla Mesai, Yan Haklar, Özel Sigorta, Pozisyon Önceliği, Maaş vb. tüm bilgileri girebilirsiniz. Böylece İK Yazılımı üzerinde tüm pozisyonlarınızı tek formatta tanımlamış olursunuz.

Özelleştirilmiş Pozisyonlar
Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Paydaş Listelerinizi Belirleyin

Aday Takip Sistemi ile pozisyonlarınız için paydaş listeleri tanımlayabilirsiniz. Bir pozisyon üzerinde yapılan tüm değişikliklerde İK Yazılımı o pozisyonun tüm paydaşlarına mesaj ve mail göndererek, pozisyonunun ilgililerinin anlık olarak bilgilendirilmesini sağlar. Bu ekip içerisinde, işe alım sürecine dâhil olan tüm kullanıcıların pozisyon ile ilgili tüm değişikliklerde paydaş listesindeki kişilerin anlık olarak haberdar edilmesi işe alım sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için büyük önem arz etmektedir.

Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Özel Alanlarınızı Belirleyin

Aday Takip Yazılımını kullanarak, oluşturduğunuz bir pozisyondaki adaylarınıza, işe alım sürecinin her bir adımında sorulacak mülakat sorularınızı kolaylıkla tanımlayabilirsiniz. Bunun için Özel Alanlar tanımlamanız yeterlidir. Short Text, Checkbox, Radio Button, Date Picker, Time Picker, Select List ve Paragraph olmak üzere toplam 7 farklı özel alan tanımlayabilirsiniz. Daha sonra, oluşturduğunuz tüm bu özel alanları, işe alım sürecinin her bir adımında aday sorulacak sorular olarak ekranlara ekleyebilirsiniz.

Short Text: En fazla 255 karakterli kısa metin içeren özel alandır.

Checkbox: Birden fazla seçeneğin sunulduğu ve aynı anda bir veya daha fazla seçeneğin seçilebilen özel alandır.

Radio Button: Birden fazla seçeneğin sunulduğu ve aynı anda sadece bir seçeneğin seçilebilen özel alandır.

Date Picker: Tarih bilgisi girilebilen özel alandır.

Time Picker: Zaman bilgisi girilebilen özel alandır.

Select List: Birden fazla seçeneğin sunulduğu ve aynı anda sadece bir seçeneğin seçilebilen özel alandır.

Paragraph: En fazla 4000 karakterli uzun metin içeren özel alandır.

Özelleştirilmiş Pozisyonlar
Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Mülakat Sorularını Belirleyin

Aday Takip Yazılımını kullanarak, işe alım sürecinin her bir adımında aday sorulacak mülakat soruları belirleyebilirsiniz. İnsan Kaynakları Yazılımı, oluşturulan her pozisyon için bir adet ekranı (screen) otomatik olarak oluşturur. Bu ekranda, Aday Takip Yazılımında pozisyonun sürecinin her bir adımında sorulacak soruları tanımlayabilirsiniz. Bunun için daha önceden tanımlanmış özel alanları kullanabilirsiniz. Böylece, bir pozisyonu; tanımından, her bir adımındaki sorulacak sorulara kadar uçtan uca tamamını kolaylıkla özelleştirebilirsiniz.

Özelleştirilmiş Pozisyonlar
Özelleştirilmiş Pozisyonlar
Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Özelleştirilmiş İşe Alım Süreçleri

6. Özelleştirilmiş Pozisyonlar

Buradasınız

Akıllı Aday Arama, Toplu CV Yükleme

İşe Alım Sürecini Uçtan Uca Tek Bir Platformda Yönetin