Aday Üyelik Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / Aday Üyelik Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Şehit Muhtar Mah. Mis Sk. No:24 İç Kapı No:28 Beyoğlu/ İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 481341-5 numara ile kayıtlı, 0981159540700001 Mersis numaralı, Beyoğlu Vergi Dairesi, 9811595407 no’ lu vergi mükellefi, YKCSOFT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Recruiter.com.tr’ye (“Platform”) üye olduğunuz sırada belirttiğiniz veya Şirketimiz tarafından sağlanan formlarla belirttiğiniz kişisel verileriniz üyeliğinizi fiilen sonlandırmadığınız veya re’sen veri imha süreçlerine tabi tutulmadığınız sürece geçerlidir. Platform’a üye olarak online işlem yapmanın dışında, örneğin özgeçmişinizi indirmenizin ardından yapacağınız paylaşımların veya sistemlerimiz üzerinden 3. taraflara aktarmanızın, Şirketimiz kontrolü ve müdahalesi dışında olduğunu belirtmek isteriz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

İş arayan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan Platformumuzda, bu amaçları gerçekleştirmek bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz.

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
 • Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler veya destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
 • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, müşteri hizmetlerimizi aramanız durumunda ses kayıtları, video mülakat sistemimizi kullanmanız durumunda görsel video, ses, görüntü verileriniz.
 • Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğunuz tarih, yaptığınız başvurular / başvurulan pozisyon seviyesi, siteye login olma sıklığınız/zamanlarınız, İOS/Android/mobil site/ web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, özgeçmişinizin güncellenme tarihi, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar, şehirler, kayıtlı kriterleriniz, çalışıyor olup olmadığınız (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihiniz, son mesaj tarihiniz, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket, seçim, kamera ve mikrofon izni), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model), mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız üzerinden onayınıza istinaden lokasyon verisini işliyoruz.
 • Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, kişi özelinde yapılan kişilik envanteri sonucunda oluşmuş raporlarda yer alan veriler, ilana başvuru sırasında işveren üye tarafından adaya Recruiter.com.tr tarafından sorulmuş olan soruların ve ayrıca Müşteri’nin adaya sorduğu soruların cevapları,

Söz konusu verilerinizi, istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle login olduğunuz en son tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde saklayacağız.

Sistemlerimizde, açık rıza vermiş olmanız halinde, özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu bilgiyi Şirket’in Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne bağlı olması dolayısıyla, (4. Maddenin 1. Fıkrası u) bendinde sözü edilen özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasın yönelik olarak tarafınızdan talep ediyoruz. Açık rıza vermemiş olduğunuz durumda ise, söz konusu veriler sizden talep edilmeyecek ve bu bilgiyi paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, engelli adayı pozisyonunda istihdam edilmeniz gerekiyorsa, işveren yeterli bilgiyi edinememiş olacağı için, Recruiter.com.tr’nin size sunduğu istihdam aracılığı hizmetini, kendi iradenizle sınırlandırmış bulunmaktasınız. Benzer şekilde, açık rıza vermiş olmanız halinde özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan cinsiyet sorusunu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Genelge kapsamında tarafınıza iletiyoruz. Açık rıza vermemeniz halinde ise, söz konusu veriler sizden talep edilmeyecektir. Açık rıza vermemeniz durumunda bu verilerin işlenmeyeceği biçimde de özgeçmiş oluşturabilirsiniz ve başvurularda bulunabilirsiniz. Bu durumlarda oluşabilecek herhangi bir hak kaybından Recruiter.com.tr’nin sorumlu olmayacağını belirtiriz.

Bunların, özgeçmiş oluşturma esnasında size özgeçmişte sorulmayan fakat kendi seçiminizle belirttiğiniz verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işliyoruz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, özgeçmişte bulunan bilgiler dışında herhangi bir kişisel verinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi öneririz.

İş arama faaliyetinizde size yardımcı olabilmek adına, bir fonksiyon olarak sunduğumuz hesabınıza dosya yükleme özelliğiniz kullanarak yüklediğiniz dosyalarda bulunan bilgileri de işliyoruz. Bu özelliğin kullanımını tercihinize bırakmakla birlikte işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi bu dosyalarda bulundurmamanızı öneririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki istihdama aracılık hizmeti için Hizmet Sözleşmesi’nin, Şirket’e başvuruyorsanız aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.
 • Şirket’in size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti artırmaya yönelik meşru menfaati gereği telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz.
 • İşveren müşterilerimizin istihdam etmek isteyecekleri personel arayışında uygun adayı bulmak üzere sizinle gerçekleştirdiğimiz görüşme esnasında ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz.
 • İşveren müşterilerimizin sizinle yaptığımız ön mülakatlarda sizin belirtiğiniz şekliyle aldığımız notlarımızı topluyoruz.
 • Genel Değerlendirme Testleri ürünümüzün kurgusu gereği, İşveren üyelerimizin talimatı ile size ilettiğimiz ve sizin çözdüğünüz teknik testler, yabancı dil testleri ve envanter testlerinin sonuçlarını topluyoruz.
 • İşveren üyelerimizin ilana başvuru yapılması için sordukları soruları ve kendilerine Recruiter.com.tr tarafından sunulmuş olan soruları, özgeçmişinize eklemek yoluyla topluyoruz.
 • İşveren üyelerimizin ilana başvuru yapılması için sordukları soruları özgeçmişinize ekleyebiliyor, ayrıca sorular vasıtasıyla verdiğiniz cevapları sadece ilgili müşterinin görebileceği biçimde topluyoruz.
 • Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • İşe alım sürecinize destek vermek
 • İşe alım sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak
 • İşveren müşterilerimize de doğru adaya ulaştırmak amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak
 • Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız veya özgeçmişinizin bütün işverenlere görünebilmesi seçeneğini seçtiğiniz takdirde, talep eden İşveren Müşteriye aktarmak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetler olması halinde Recruiter.com.tr hesabınızı incelemek
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak
 • Hizmet kalitemizi artırmak ve hizmet kontrolü sağlamak
 • Mobil uygulamalarımıza girişinizi kolaylaştırmak
 • Mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek,
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi Hizmet Sözleşmesi’nde 3. Bölümde belirtildiği üzere paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) le paylaşmak
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli üyemiz işverenlere, sistemimizde şirketleri altında açtığımız kullanıcı hesaplarına aktarıyoruz. Ayrıca paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, kişisel verileriniz, Platformumuzu ziyaret edenler tarafından görüntülenebiliyor. Buna ek olarak paylaşma seçeneğinize göre özgeçmişinize erişen gerçek kişiler ve/veya başvuruda bulunduğunuz tüzel kişiliğin gerçek kişi temsilcileri özgeçmişinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir. Bu işlem için aydınlatma yapma yükümlülüğü işlemi gerçekleştiren geçek ve/veya tüzel kişi kurum/kuruluşların sorumluluğundadır.
 • Platformda, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler üye işveren tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabi tutulduğunda üye işveren müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu işverenin erişimine açılmış verileriniz ile ilgili işverene talebiniz olması halinde, talebinizi ilgili tarafa ileteceğiz. Bunun yanında, müşterimizin Platform’umuz üzerinden size dair elde ettiği verilerinizi için talebin gerçekleştirilmesi; veri sorumlusu sıfatıyla işveren müşterinin sorumluluğundadır. Üye işverenin verilerinizi kullanmak istemesi durumunda, söz konusu işveren sizinle iletişim kurup, ayrıca izninizi talep edebilir.
 • Aynı şekilde işveren müşteriye aktardığımız normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. Biz talebinizi değerlendirirken, söz konusu üye işveren ile hizmet sözleşmemizin devam ediyor olması halinde üye işverene de bu talebi ileteceğiz. Bunun yanı sıra, üye işveren ile hizmet sözleşmemizin sona ermiş olması durumunda bu konuda size dönüş sağlayacağız. Üye işverenler sistemlerimiz aracılığıyla elde ettiği bilgilerden kendi nezdinde kendileri sorumludur, bu bakımdan, işveren sistemleri için ileteceğiniz taleplerinizi, size dönüşümüze istinaden doğrudan ilan sahibi firmaya iletmeniz gerekir. Şirket’imizin bu hususlarda sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • İşveren üyelerimizin ilana ekledikleri ve Recruiter.com.tr tarafından kendilerine sunulan alternatif Standart Sorular arasında bulunmayan özel sorulara verdiğiniz cevapları, ancak bu üye işverenin Platform’umuz üzerinde kendisi adına açık rıza talep etmesi ve sizin de bu açık rızayı kendisinde vermeniz halinde ilgili işveren üyemize aktarmaktayız. Üye işveren müşterimize, bu özel soruların cevapları için açık rıza vermediğiniz durumda, kendisinde sadece iş başvurunuz iletmiyoruz. Bunun dışında, bu soruların cevaplarını kendi sistemlerimizde tutuyor fakat ilgili müşterimize aktarmıyoruz Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işliyoruz
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek
 • İşveren müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak aday çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz.

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • Facebook ile giriş yap” ve “Facebook ile üye ol” seçeneklerini seçerek giriş yaptığınızda/üye olduğunuzda, ilgili verilerinizi ilgili servis sağlayıcı ile paylaşılması
 • “Google ile giriş yap” ve “Google ile üye ol” seçeneklerini seçerek giriş yaptığınızda/üye olduğunuzda, ilgili verilerinizi ilgili servis sağlayıcı ile paylaşılması.
 • “Apple ile giriş yap” ve “Apple ile üye ol” seçeneklerini seçerek giriş yaptığınızda/üye olduğunuzda, ilgili verilerinizi ilgili servis sağlayıcı ile paylaşılması.
 • Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması adına özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişisine, tarafımızda bir bilgilendirme maili iletmekteyiz. Bu maile referans kişisinin verdiği onaya istinaden belirttiğiniz referans kişisinin bilgilerini özgeçmişine eklenmesini sağlıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarıyoruz.

 • Özgeçmiş(ler)inizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda üçüncü taraflara aktarıyoruz
 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla e-posta adresinizi kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri, nereye tıklandı, ne kadar kalındı vb. gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarıyoruz.
 • Üye müşterilerimize sağladığımız hizmeti ifa edebilmek için destek aldığımız alt işverenlerimiz ve bazı işveren üyelerimiz, sistemlerimize kısıtlı haklar ile üye olmakta ve tercihiniz doğrultusunda, (özgeçmişini tüm Recruiter.com.tr üyesi firmaların görüntülemesini tercih etmiş olmanız durumunda, söz konusu alt işverenimize) Recruiter.com.tr adına veri işleyen taraf olduğu için özgeçmişiniz yer alan verilerinizi ve bu hizmet gereği sizlerle yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında bize verdiğini diğer bilgileri aktarıyoruz.
 • Benzer şekilde, işveren müşterimiz, istihdam amaçlı değerlendirdiği adaydan kişilik envanteri talep ettiği durumda, adaya ve işverene destek olabilmek amacıyla, kişilik envanteri sürecine destek aldığımız ve Şirket adına veri işleyen tedarikçimize gerekli verilerinizi aktarıyoruz.
 • İşveren müşterimiz, istihdam amaçlı değerlendirdiği adaydan kişilik envanteri talep ettiği durumda, adaya ve işverene destek olabilmek amacıyla, kişilik envanteri sonucunda oluşmuş raporda yer alan verileri işveren üyemiz ile paylaşıyoruz.
 • Üyelik yapan veya yapmayan müşterilerimiz ile, onların istihdam sürecine destek vermek amacıyla, onların belirlediği pozisyona uygun aday ile yaptığımız görüşme notlarımızı, bu görüşmeler esnasında sizlerin bildirmiş olduğunuz bilgileri ve sistemlerimizde kayıtlı olan özgeçmişinizi müşterimiz ile paylaşıyoruz.
 • İşveren üyelerimizin, aday üyeler ile video mülakat talep etmesi üzerine size video mülakat davetiyesi gönderebilmek adına isim, soy isimi telefon numarası ve e-posta adresleriniz bizimle ilgili işveren üye tarafından paylaşılıyor.
 • İşveren üyelerimizin, aday üyeler ile video mülakat talep etmesi üzerine, bu mülakatın gerçekleştirilmesi için teknik destek aldığımız tedarikçimiz ile isim, soy isim, e-posta numarası bilgilerinizi paylaşıyoruz.
 • Hizmet süreçlerimizde birlikte çalıştığımız firmalara, hizmet kalitesini artırma, ürün geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin sistemlerini kullanıyoruz. Bu kullanım sırasında, sadece ilgili hizmet gereği gereken kişisel verilerinizi bu tedarikçimizin bize sunduğu panele aktarıyoruz.
 • Açık rızanız olması halinde Şirket’e yaptığınız başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilmektedir.
 • İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.) özgeçmişinizi, özgeçmiş ekleri ile beraber kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercihiniz ve ilgili işveren müşterimizin bize vermiş olduğu talimat doğrultusunda söz konusu tedarikçilere aktarıyoruz.
 • İşveren üye müşterimizin birden farklı veri sorumlusu sıfatına haiz tüzel kişiliklerden oluşan bir “grup şirketi” yapısı ile Recruiter.com.tr’yi kullandığı durumlarda ilgili işverenin talimatı ile Recruiter.com.tr üyelik hesabında verilerinizin, Recruiter.com.tr’ye üyeliği bulunan tüm grup şirketleri tarafından görülmesi ve Recruiter.com.tr’de üyeliği bulunan tüm grup şirketleri başvurularının tek bir havuzda toplanması için talimat vermesi durumunda, başvurularınız esnasında bu şirketlerin arasında üyesi olanları size listeleyip onayınıza istinaden bu verilerin ilgili grup şirketleriyle sınırlı olacak şekilde görüntülenmesi için paylaşıyoruz. Bu durum işveren firmalarımızın aydınlatma yükümlülüğünün yerine geldiği anlamına gelmemekle birlikte Recruiter.com.tr bünyesinde oluşturduğunuz özgeçmişin diğer firmalar tarafından da erişilebilir hale gelebileceğini aktarırız.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz hakkında hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu bu Aydınlatma Metni’ nde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

YKCSOFT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Mersis No: 0981159540700001
İletişim Linki: https://recruiter.com.tr/iletisim/
Adres: Şehit Muhtar Mah. Mis Sk. No:24 İç Kapı No:28 Beyoğlu/ İstanbul